Loading...
Home2018-04-11T13:42:43+00:00

Om oss.

Möjlighetsinkubatorn är Sveriges första inkluderande inkubator. Tänk att göra andras fördomar till era möjligheter!

Möjlighetsinkubatorn är inkubator där individers idéer och kompetens växer till nya möjligheter på arbetsmarknaden. Vi har ett ekosystem för innovation och kreativitet mot näringsliv och arbetsliv.

Metoden möjlighetsinkubation handlar om att vi leker med innovation och kreativitet genom att fånga banbrytande idéer. En miljö präglad av en mångfald av synsätt, erfarenheter och perspektiv. Vi bjuder in nya målgrupper att testa sina idéer och experimentera sig fram genom olika innovationsprocesser. Genom att sammanföra olika världar, som normalt inte möts, tillåts nya idéer att växa i innovativa korsbefruktande miljöer. I skärningspunkten är Möjlighetsinkubationen som starkast. Där växer oförutsedda idéer till fantastiska möjligheter och skapar banbrytande människor som gör det omöjliga möjligt.

MINK LABS.

MINK LABS.

START-UP MEDLEMMAR.

Ansök med din ide

MOVIES.

Ansök med din idé.

ALLT BÖRJAR MED EN IDÈ.

Har du svårt att hitta rätt på arbetsmarknaden? Då kan Möjlighetsinkubatorn vara något för dig. Ansök med din idé och få möjligheten att förverkliga den via vårt utbildningsprogram i Start-Up Akademin. Intervjuer sker löpande i Stockholm.

Är du arbetssökande? (obligatorisk)
JaNej

Q&A

Q&A.

Vad är möjlighetsinkubation?2017-01-29T21:21:26+00:00

Metoden möjlighetsinkubation handlar om att vi leker med innovation och kreativitet genom att fånga banbrytande idéer i skärningspunkten. En miljö präglad av en mångfald av synsätt, erfarenheter och perspektiv. Vi bjuder in nya målgrupper att testa sina idéer och experimentera sig fram genom icke-linjära innovationsprocesser. Genom att sammanföra olika världar, som normalt inte möts, tillåts nya idéer att växa i innovativa korsbefruktande miljöer. I skärningspunkten är möjlighetsinkubationen som starkast. Där växer oförutsedda idéer till fantastiska möjligheter och skapar banbrytande människor som gör det omöjliga möjligt.

 

Möjlighetsinkubatorn from Möjlighetsinkubatorn on Vimeo.

Vad är Möjlighetsinkubatorn?2017-01-29T15:58:15+00:00

Möjlighetsinkubatorn är inkubator där individers idéer och kompetens växer till nya möjligheter på arbetsmarknaden. Vi har ett ekosystem för innovation och kreativitet mot näringsliv och arbetsliv. Genom vårt trepartsamarbete mellan näringsliv, offentlig sektor och ideell sektor flyttar vi fram positionerna för vilka nya möjligheter som kan genereras för fler människor genom banbrytande metoder i nätverk och samarbete med varandra. Vi arbetar med social innovation för att skapa nya arbetstillfällen och flytta fram positionerna när det gäller rehabilitering, kreativ sysselsättning, jobb, karriär och företagande. Vår mission är att synliggöra idékraft hos målgrupper som sällan eller aldrig får chansen att uttrycka eller förverkliga sina idéer. Resultatet av detta är en mer inkluderande arbetsmarknad som bättre kan fånga dolda talanger, avundsvärda förmågor och potential.

Så här funkar det2017-01-29T15:56:49+00:00
  • Först börjar du i vår startupakademi och får utbildningsprogram med certifiering.
  • Sen blir du en del av vårt konsultteam med möjlighet till kontorsplats och handledare.
  • Vi hjälper dig förtydliga din idé, utveckla, paketera och sprida den med webb – och kommunikationsplattform.
  • Du lägger all fokus på din idé medans vi sköter fakturering, administration och all byråkrati. Vi hjälper dig som din arbetsgivare.
  • Under hela resan äger du din idé och vill hjälper dig hela vägen mot din personliga framgång.
  • Du blir också en del av vårt alumninätverk för kontinuerlig inspiration.
Hur funkar det att vara anställd i Möjlighetsinkubatorn?2017-01-29T15:54:06+00:00

Det fungerar som en administrativ och juridisk plattform men uppdraget och affärsidén är din. Formellt är du anställd av Möjlighetsinkubatorn som sköter den löpande administrationen, betalar skatt och sociala avgifter och handhar kontakter med myndigheter, fakturering av dina kunder och inte minst – dina löneutbetalningar. Genom oss är du försäkrad för den tid du arbetar med dina uppdrag och kunder i enlighet med de krav som arbetsförmedlingen ställer.

Stort tack till2017-01-28T23:24:52+00:00

KONTAKT

Kontakt.

LET’S TALK.