Hälsa mera2017-01-29T18:41:04+00:00

LAB: 001

Här vill vi rikta särskilt stor uppmärksamhet på problematiken med ”onödig psykisk ohälsa” på individuell- och samhällsnivå. Den onödiga psykiska ohälsan betyder att viss psykisk ohälsa går att förhindra och förebygga genom tidiga insatser och preventivt arbete.

Läs mer