LAB:005

Vi är Sveriges största förmedlare av osynliga jobb. Det betyder att vi förmedlar jobb som inte syns utan tillsätts via nätverk och kontakter, samt via sociala medier. Den osynliga arbetsmarknaden är vårt expertområde. Vi ger utbildningar och föreläsningar, förmedlar och matchar jobb på arbetsmarknaden. Stöd och matchning vänder sig till dig som vill bli en framgångsrik jobbsökare. Vi hjälper dig med utbildning, jobbmatchning och karriärplanering.

Läs mer